RYDE & BERG

Kirkelyden

Jan Ryde tildelt Kongens Fortjenstmedalje

(2020-06-26) I en seremoni på orgelbyggeriet i Fredrikstad i dag ble Jan Ryde tildelt Kongens Fortjenstmedalje. Medaljen deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland trakk fram Jan Rydes lange virke som grynder, eier, daglig leder, og kunsterisk drivkraft i Ryde & Berg. Blant orglene Jan Ryde og kollegaer har bygd er hovedorgelet i Oslo Domkirke, og det gedigne orgelet i Stavanger konserthus. «Dette er er to bygg som jeg har store følelser for, og jeg husker også innvielsen av Ryde-orgelet i Ris kirke fra tiden jeg var kirkeverge i Oslo».

Ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård gratulerte Jan Ryde med tildelingen. «Fredrikstad en by med rike kirkemusikktradisjoner, vi har både komponister og gode kantorer. Det at vi også har et orgelbyggeri er en del av en kirkemusikalsk helhet».

Representanter fra Onsøy Rotary gratulerte, og blomsterhilsener fra flere ble overrakt.

I sin takketale trakk Jan Ryde fram sin bakgrunn fra Finland, hvor musikk er en viktig del av skoleundervisningen. Han takket også kollegaer på verkstedet gjennom mange år og dem som nå har overtatt eierskap og drift av virksomheten. Håkon Wium Lie er ny eier av orgelbyggeriet og det er han som tok initiativ til at Jan Ryde skulle tildeles medaljen.

Daglig leder Jon-Willy Rydningen er også komponist og musiker. Han akkompagnerte først Eline Smith Rydningen som sang «Klar nå» (T.Nordby/J.W.Rydningen), en sang som rørte Jan og de fremmøtte. Deretter fortalte Jon-Willy om hvordan orgelbyggeriet nå planlegger bygging av nye orgel til Efteløt og Lyngen kirker. Etter Korona-jordbær og temperert eplemost ble alle fremmøtte invitert til omvisning på orgelverkstedet.

Enda flere bilder

Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Postboks 75
1621 Gressvik
Ryde og Berg Orgelbyggeri AS
Krosneslund 29 A
1622 Gressvik
Telefon: 69360880
E-post: info@ryde-berg.no
Orgnr: 837020662
Takk til: Asheim, Bach, Buxtehude, Händel, Hovland, Kvam, Kverno, Lindeman, Luther, Messiaen, Nordstoga, Nystedt, Poulenc, Saint-Saëns, Sandvold, Solberg, Vierne, Widor